سلام! اگر این دامنه به اسم خودته و به این صفحه رسیدی یعنی من برات نگهش داشتم تا کسی نگیرتش یه پیام بهم بده اوکیش کنیم. اگرم به اسم کس خاصی نیست و میخایی بخریش پیام بده باهم به توافق میرسیم

09122831142

[email protected]